Kết thúc hội thi tuyên truyền SKSS/SKTD cho vị Thành Niên , Thiếu Niên dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Bình

12303922_905901992856310_8467311714281015987_o

Team Truyền thông sức khỏe sinh sản cho thanh niên được thành lập theo Dự án Young&Heart chuyên mục về Truyền thông sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên do Khoa khoa học xã hội ( Trường Đại học Quảng Bình ) kết hợp với CLB thiện nguyện Nét Bút Xanh Miền Trung thực hiện .
Theo đó CLB xây dựng 1 Team chuyên môn về vấn đề truyền thông sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên đó chính là lý do xuất hiện trang truyền thông này

12307462_905900309523145_3906875884030189075_o

 

12303938_905902186189624_968218953771812916_o

 

12310712_905893356190507_4837281405860891091_n

 

 

112

12322732_905891102857399_4974895397549452602_o 11223586_905892436190599_3121482687176224424_n 12289659_905892802857229_2436506332355226056_n 12307433_905893629523813_3340288629538508978_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *